Kvalitet


För att säkra kvalitet i vår verksamhet jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 


Viktig del i vår kvalitetsarbete är arbete med synpunkter och förbättringsförslag, riskanalyser och egenkontroller samt arbetsmiljöarbete.

För att lämna din synpunkter , förbättringsförslag  är du välkommen att kontakt oss på info@alvedo.se alternativt via blankett avsedd för synpunkter/klagomål /förbättringsförslag.