Om Alvedo Omsorg


Vi  erbjuder  personligt anpassad hemtjänst utifrån kundernas  behov och förutsättningar! 

Alvedo omsorg bedriver hemtjänst på Östermalm och Norrmalm ,i  Hässelby-Vällingby , Spånga-Tensta samt Rinkeby-Kista stadsdel.


Alvedo Omsorg är en privat aktör inom hemtjänsten, vi är verksamma på Östermalm och Norrmalm, Hässelby-Vällingby ,Spånga-Tensta samt Rinkeby-Kista stadsdel .Vi innehar tillstånd av IVO ( Inspektion för vård och Omsorg ) och är godkända att bedriva hemtjänst inom Stockholm stad.

Vi som driver Alvedo omsorg har lång erfarenhet av vård och omsorg. Vi strävar efter att ha en hög kompetens i vår verksamhet, därav är de flesta av våra medarbetare utbildade undersköterskor.


För att följa med i samhällets utveckling och även allt som sker runt oss, så som Covid 19, så är det viktigt med fortlöpande utbildningar för våra medarbetare. För oss på Alvedo är det viktigt att våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga.